Lỗi update manager module has stopped working

Nếu như bạn là người sử dụng laptop đã thọ thì chắc rằng lỗi Has stopped working không thể quá xa lạ với bạn nữa đúng không?

Lỗi này thì nó không trừ bất cứ một trong những phần mềm/ ứng dụng hay như là một chương trình làm sao ra cả… bất kể phần mềm/ứng dụng làm sao cũng có thể xảy ra lỗi này.

Vậy lỗi Has stopped working này là gì và nguyên nhân do đâu mà này lại bị như vậy? bản thân có làm gì đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Đổi phông nền ảnh thẻ online

  • Cách đổi username zalo

  • Powerpoint 2016 không có morph

  • Gõ dấu bị mất chữ trong excel

  • x