HÀM SO SÁNH TRONG EXCEL

Hàm đối chiếu trong Excel

Sử dụng các toán tử đối chiếu trong Excel để kiểm soát xem hai quý hiếm có đều nhau không, giả dụ một giá trị lớn hơn giá trị khác, ví như một giá trị bé dại hơn quý hiếm khác, v.v.

Bạn đang xem: Hàm so sánh trong excel

Hàm so sánh bằng

Bằng cùng với toán tử (=) trả về TRUE ví như hai giá chỉ trị bằng nhau.

1. Ví dụ, hãy xem bí quyết trong ô C1 bên dưới.

*


Giải thích: phương pháp trả về TRUE bởi vì giá trị trong ô A1 bằng với giá trị trong ô B1. Luôn bắt đầu một phương pháp với dấu bằng (=).

2. Hàm IF bên dưới sử dụng toán tử bằng.

*

Giải thích: ví như hai quý hiếm (số hoặc chuỗi văn bản) bằng nhau, hàm IF trả về Có, giả dụ không, nó sẽ trả về Không.

Hàm đối chiếu lớn hơn

Giá trị lớn hơn toán tử (>) trả về TRUE nếu giá trị thứ nhất lớn hơn giá trị thiết bị hai.

1. Ví dụ, hãy xem cách làm trong ô C1 bên dưới.

*

Giải thích: công thức trả về TRUE vày giá trị trong ô A1 to hơn giá trị vào ô B1.

2. Hàm OR dưới sử dụng toán tử to hơn toán tử.

*

Giải thích: hàm OR này trả về TRUE nếu tối thiểu một giá chỉ trị lớn hơn 50, giả dụ không, nó trả về SAI.

Hàm so sánh bé xíu hơn

Toán tử nhỏ tuổi hơn toán tử (

*

Giải thích: bí quyết trả về TRUE vì giá trị vào ô A1 bé dại hơn cực hiếm trong ô B1.

2. Hàm AND dưới sử dụng toán tử nhỏ hơn toán tử.

*

Giải thích: hàm & này trả về TRUE trường hợp cả hai giá bán trị nhỏ dại hơn 80, giả dụ không, nó trả về SAI.

Xem thêm: Nơi Nào Lạnh Nhất Thế Giới, Nơi Lạnh Nhất Thế Giới Vẫn Có Người Sinh Sống

Hàm so sánh lớn hơn hoặc bằng

Giá trị to hơn hoặc bởi toán tử (> =) trả về TRUE nếu quý hiếm thứ nhất lớn hơn hoặc bằng giá trị đồ vật hai.

1. Ví dụ, hãy xem cách làm trong ô C1 bên dưới.

*

Giải thích: công thức trả về TRUE bởi vì giá trị trong ô A1 to hơn hoặc bằng giá trị trong ô B1.

2. Hàm COUNTIF dưới sử dụng toán tử to hơn hoặc bởi toán tử.

*

Giải thích: hàm COUNTIF này đếm số lượng ô to hơn hoặc bởi 10.

Hàm so sánh bé hơn hoặc bằng

Giá trị nhỏ hơn hoặc bởi toán tử (

*

Giải thích: phương pháp trả về TRUE bởi giá trị vào ô A1 nhỏ hơn hoặc bằng giá trị trong ô B1.

2. Hàm SUMIF bên dưới sử dụng toán tử bé dại hơn hoặc bởi toán tử.

*

Giải thích: hàm SUMIF này tính tổng các giá trị trong phạm vi A1: A5 bé dại hơn hoặc bằng 10.

Hàm so sánh không bằng

Toán tử không bằng () trả về TRUE nếu hai giá trị không bằng nhau.

1. Ví dụ, hãy xem công thức trong ô C1 mặt dưới.

*

Giải thích: bí quyết trả về TRUE vì giá trị vào ô A1 không bởi giá trị trong ô B1.

2. Hàm IF bên dưới sử dụng toán tử không bởi toán tử.

*

Giải thích: giả dụ hai cực hiếm (số hoặc chuỗi văn bản) không bằng nhau, hàm IF trả về Không, nếu như không, nó trả về Có.

Tag:

so sánh trong excel hàm so sánh trong excel so sánh 2 cột trong excel hàm so sánh chuỗi vào excel so sánh tài liệu 2 cột trong excel so sánh dữ liệu giữa 2 file excel hàm so sánh giá trị trong excel lệnh so sánh trong excel công thức so sánh trong excel hàm so sánh lớn nhỏ trong excel hàm đối chiếu 2 cột vào excel hàm đối chiếu giá trị 2 cột trong excel cách so sánh 2 cột trong excel phép so sánh trong excel cách so sánh giá trị 2 cột trong excel cách so sánh trong excel so sánh 2 chuỗi vào excel so sánh 2 cột dữ liệu trong excel so sánh 2 bảng excel hàm so sánh ngày tháng trong excel so sánh dữ liệu giữa 2 sheet các hàm so sánh trong excel hàm đối chiếu dữ liệu trong excel hàm đối chiếu chuỗi excel


công thức đối chiếu trong excelhàm đối chiếu giá trị trong excelhàm đối chiếu trong excelso sánh vào excel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Chia Sẻ 10 Gói Skin Tùy Biến Con Trỏ Chuột 3D, Tổng Hợp Con Trỏ Chuột 3D Đẹp Nhất Cho Pc

 • Cách đổi username zalo

 • Powerpoint 2016 không có morph

 • Gõ dấu bị mất chữ trong excel

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.