Đề thi toán lớp 5 học kỳ 2

Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Tân oán được csmoawards.com xem thêm thông tin, tinh lọc trong Thỏng viện đề thi lớp 5 bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi theo thông tư 22. Đề thi học tập kì 2 lớp 5 này sẽ giúp những em học sinh ôn tập, củng chũm kiến thức và kỹ năng, chuẩn bị đến bài thi cuối kì 2, cuối năm học tập đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 5 học kỳ 2

mà còn, đây cũng là tư liệu unique cho những thầy cô khi ra đề học tập kì 2 cho các em học viên. Mời thầy cô, prúc huynh cùng những em thuộc tìm hiểu thêm.


Đề thi Tân oán lớp 5 cuối học tập kì 2

2. đôi mươi Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Tân oán năm 20214. 10 Đề thi Toán thù lớp 5 cuối học tập kì 2 Tải nhiều

50 đề thi cuối học kì 2 môn Toán thù lớp 5 tất cả đáp án cùng biểu điểm chnóng mang lại từng đề từng mức độ chuẩn chỉnh theo Thông bốn 22. Các bậc phụ huynh nỗ lực được kết cấu đề, cài đặt về mang lại con trẻ bản thân ôn luyện. 

1. Đề thi học kì 2 lớp 5 Tải nhiều

2. trăng tròn Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán thù năm 2021

Đề thi Toán thù lớp 5 học kì 2 Số 1

Khoanh tròn trước vần âm vấn đáp đúng trong mỗi câu sau

Câu 1. (0,5 điểm) Số thập phân tất cả 55 đơn vị chức năng, 7 Xác Suất, 2 phần ngàn viết là:


A. 55,720

B. 55,072

C. 55,027

D. 55,702

Câu 2: (0,5 điểm) Phép trừ 712,54 - 48,9 có hiệu quả đúng là:

A. 70,765

B. 223,54

C. 663,64

D. 707,65

Câu 3. (0,5 điểm) Viết số tương thích vào khu vực chấm:

Giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là: ........

Câu 4. (0,5 điểm) Một hình hộp chữ nhật có thể tích 300dm3, chiều nhiều năm 15dm, chiều rộng lớn 5dm. Vậy độ cao của hình hộp chữ nhật là:

A. 10dm

B. 4dm

C. 8dm

D. 6dm

Câu 5. (0,5 điểm) Viết số phù hợp vào vị trí chấm:

55 ha 17 mét vuông = .....,.....ha

A. 55,17

B. 55,0017

C. 55, 017

D. 55, 000017

Câu 6. (0,5 điểm) Lớp học có 18 nữ giới và 12 phái nam. Hỏi số học sinh phái nữ chiếm phần bao nhiêu Xác Suất số học viên cả lớp?

A. 150%

B. 60%

C. 40%

D. 80%

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a. 52,37 – 8,64

b. 57,648 + 35,37

c. 16,25 x 6,7

d. 12,88 : 0,25

Câu 8. (2 điểm) Một bạn đi xe pháo trang bị tự khởi hành từ bỏ A lúc 8 giờ nửa tiếng cùng mang lại B dịp 9h 42 phút ít. Quãng con đường AB dài 60km. Em hãy tính tốc độ mức độ vừa phải của xe pháo thứ cùng với đơn vị đo là km/ giờ?

Bài 9. (2 điểm) Một đám đất hình thang gồm đáy phệ 150 m cùng lòng bé xíu bằng 3/5 lòng béo, chiều cao bởi

*
đáy béo. Tính diện tích đám khu đất hình thang đó?


Câu 10: Tìm x: (1 điểm)

8,75 × x + 1,25 × x = 20

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tân oán năm 2021

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 2: Đáp án: C (0,5 điểm)

Câu 3: Đáp án: 188, 396 (0,5 điểm)

Câu 4: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 5: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 6: Đáp án: B (0,5 điểm)

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: (2 đ) Đặt tính đúng cùng công dụng của phxay tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

Kết quả các phxay tính như sau:

a. 52,37 – 8,64 = 43,73

b. 57,648 + 35,37 = 93,018

c. 16,5 x 6,7 = 110,55

d. 12,88 : 0,25 = 51,52

Câu 8: (2 đ) Có giải mã, phép tính với tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe pháo vật dụng đi tự A đến B là (0,25 Điểm)

9 giờ 42 phút ít - 8 giờ đồng hồ khoảng 30 phút = 1 tiếng 12 phút (0,5 Điểm)

Đổi 1 giờ đồng hồ 12 phút ít = 1, 2 tiếng (0,25 Điểm)

Vận tốc vừa đủ của xe cộ thứ là (0,25 Điểm)

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,5 Điểm)

Đáp số: 50 km /giờ đồng hồ (0,25 Điểm)

Câu 9: (2 đ) Có giải thuật, phép tính với tính đúng kết quả

Bài giải:

Đáy bé hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 3 = 90 (m) (0,25 Điểm)

Chiều cao hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 2 = 60 (m) (0,25 Điểm)

Diện tích hình thang: (0,25 Điểm)

(150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2) (0,5 Điểm)

Đáp số: 7200 m2 (0,25 Điểm)

Câu 10: (1đ) Tìm x

8,75 × x +1 ,25 × x = 20

(8,75 + 1,25 ) × x = trăng tròn (0,25 Điểm)

10 × x = đôi mươi (0,25 Điểm)

x = trăng tròn : 10 (0,25 Điểm)

x = 2 (0,25 Điểm)

Đề thi Toán thù lớp 5 học kì 2 Số 2

Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng (tự câu 1 đến câu 6) - từ bỏ câu 7 trình diễn bài giải vào giấy kiểm tra

Câu 1. (1 điểm) Số lớn số 1 trong số số thập phân: 4,031; 4,31; 4,103; 4,130 là:

A. 4,031

B. 4,31

C. 4,103


D. 4,130

Câu 2. (1 điểm) Hỗn số

*
được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,3

B. 3,4

C. 3,34

D. 3,75

Câu 3. (1 điểm) Một hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 3,5m; chiều rộng lớn 2m; chiều cao 1,5m. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật kia là?

A. 7m3

B. 1,05m

C. 10,5m3

D. 105m3

Câu 4. (1 điểm) Biểu vật hình quạt mặt cho thấy tỉ số Phần Trăm các phương tiện đi lại được thực hiện nhằm mang đến ngôi trường học của 1600 học viên tè học tập. Số học viên đi bộ cho trường là:

A. 160 học sinh

B. 16 học sinh

C. 32 học sinh

D. 320 học sinh

Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

25% của 1 giờ đồng hồ = 15 phút

55 ha 17 mét vuông = 55,17ha

Câu 6. (1 điểm) Viết số thích hợp vào địa điểm chấm:

a) 0,5 m = ..................cm

b) 0,08T = ............... kg

c) 7,268 m2 = .............. dm2

d) 3 phút 40 giây = ............. giây

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 3 năm 6 tháng + 5 năm 9 tháng

b) 8 giờ đồng hồ 25 phút ít – 5 giờ đồng hồ 40 phút

c) 27,05 x 3,6

d) 10,44 : 2,9

Câu 8. Tìm x:

a, 92,75 : x = 25

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

Câu 9: (1 điểm) Một bạn đi xe cộ thứ khởi thủy tự A dịp 8 tiếng nửa tiếng với mang đến B lúc 9 giờ 42 phút ít. Quãng con đường AB dài 60km. Em hãy tính tốc độ vừa phải của xe sản phẩm công nghệ cùng với đơn vị đo là km/ giờ?

Câu 10: (1 điểm) Cho hình mặt. Tính diện tích hình thang, biết bán kính hình trụ là 5centimet với lòng bự cấp 3 lần đáy nhỏ nhắn.

Đáp án Đề thi Toán thù lớp 5 kì 2 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

D

C

A

Điểm

1

1

1

1

Câu 5: Đ - S


Câu 6: (1 điểm)

a) 0,5 m = 50cm

b) 0,08T = 80kg

c) 7,268 m2 = 726,8 dm2

d) 3 phút ít 40 giây = 220 giây

Câu 7: HS đặt tính đúng từng câu được 0,25 điểm.

Đáp án như sau

a) 3 năm 6 tháng + 5 năm 9 mon = 8 năm 15 tháng = 9 năm 3 tháng

b) 8 giờ 25 phút ít – 5 tiếng 40 phút ít = 7 tiếng 85 phút ít - 5 tiếng 40 phút ít = 2 tiếng 45 phút

c) 27,05 x 3,6 = 97,38

d) 10,44 : 2,9 = 3,6

Câu 8: (1 điểm)

a, 92,75 : x = 25

x = 92,75 : 25

x = 3,71

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

x - 5,767 = 186,8

x = 186,8 + 5,767

x = 192,567

Câu 9: (1 điểm) Có giải thuật, phnghiền tính và tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe pháo sản phẩm công nghệ đi trường đoản cú A mang lại B là

9h 42 phút ít - 8 giờ đồng hồ 1/2 tiếng = 1 giờ 12 phút ít (0,25 điểm)

Đổi 1 giờ đồng hồ 12 phút = 1, 2 giờ (0,25 điểm)

Vận tốc vừa phải của xe cộ sản phẩm là

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,25 điểm)

Đáp số: 50 km /tiếng (0,25 điểm)

Câu 10:

 Theo hình, đáy bé chính là nửa đường kính của hình tròn

Vậy đáy nhỏ xíu = 5 cm

Đáy phệ hình thang là: 5 × 3 = 15 (cm)

Đường kính của mặt đường tròn là:

5 × 2 = 10 (cm)

Diện tích hình thang nhỏ bé là:

*
(cm2)

Diện tích hình vuông là :

5 × 5 = 25 (cm2)

Diện tích tam giác là:

*
(cm2)

Diện tích hình thang to là:

12,5 + 62,5 + 25 = 100cm2

Tính được:

- Đáy nhỏ nhắn, lòng phệ, chiều cao: 0,5đ

Diện tích hình thang: 0,5 đ

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán thù khác:

Ma trận đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

Mạch kỹ năng và kiến thức,

kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức3

Mức 4

Tổng

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

Số tự nhiên, phân số, số thập phân và những phxay tính cùng với chúng.

Số câu

2

2

2

2

Số điểm

2,0

2,0

2,0

2,0

Đơn vị độ lâu năm, diện tích với thời hạn, tỉ số %.

Số câu

2

1

2

1

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích S, thể tích các hình đang học.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

Giải bài xích toán về vận động phần lớn, search hai số khi biết tổng hiệu của hai số kia.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

3

2

1

3

1

5

5

Số điểm

3,0

2,0

1,0

3,0

1,0

5,0

5,0


3. trăng tròn Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Tân oán năm 2020

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng cho những câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau:

Câu 1. Phần thập phân của số 42,25 là:

A. 25

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2. Phân số

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,5

B. 0,35

C. 35

D. 0,6

Câu 3. 1 phút 15 giây = ?

A. 1,15 phút

B. 1,25 phút

C. 115 giây

D. 1,25 giây

Câu 4. Diện tích hình tròn có đường kính 2 cm là:

A. 3,14 cm2

B. 6,28 cmét vuông

C. 6,28 cm

D. 12,56 cm2

Câu 5. Một hình thang gồm vừa đủ cùng nhì lòng là 5cm với chiều cao là 3,2 cm thì diện tích S hình thang kia là:

A. 8 cm2

B. 32 cmét vuông

C. 16 cm2

D. 164 cm2

Câu 6. Một ô tô đi quãng con đường AB lâu năm 120 km mất 2 tiếng đồng hồ nửa tiếng. Vận tốc ô tô là:

A. 80 km/giờ

B. 60 km/giờ

C. 50 km/giờ

D. 48 km/giờ

Câu 7. Điền số phù hợp vào vị trí chấm:

a. 3h 45 phút =.........................phút

b. 5 mét vuông 8dm2 =........................m2

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 384,5 + 72,6

b) 281,8 - 112,34

c) 16,2 x 4,5

d) 112,5 : 25

Câu 9. Một hình tam giác tất cả độ dài lòng là 45 centimet. Độ dài đáy bởi

*
chiều cao. Tính diện tích S của tam giác đó? (2 điểm)

Câu 10. Một bình đựng 400 g dung dịch đựng 20% muối hạt. Hỏi yêu cầu đổ thêm vào trong bình bao nhiêu gam nước lạnh và để được một bình nước muối bột chứa 10% muối? (1 điểm)


Để một thể hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, csmoawards.com mời những thầy gia sư, các bậc phụ huynh với các bạn học sinh truy cập đội riêng rẽ giành riêng cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 5. Rất ý muốn cảm nhận sự ủng hộ của những thầy cô và chúng ta.


Đáp án Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2020 

Câu 1(0,5đ)

Câu 2 (0,5đ)

Câu 3 (0,5đ)

Câu 4 (0,5đ)

Câu 5 ( 1đ)

Câu 6 (1đ)

C

D

B

A

C

D

Câu 7: (1 điểm) Điền đúng từng phần được 0,5 điểm

a- 225

b- 5,08

a. 3h 45 phút = 225 phút

b. 5 m2 8dmét vuông =5,08 m2

II- Phần từ bỏ luận: (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a) 457,1

b) 169,46

c) 72,9

d) 4,5

Câu 9: (2 điểm)

Chiều cao của tam giác là : 0,25 điểm.

Xem thêm: Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục Sửa Lỗi Máy In Bị Offline, Không In Được

45 :

*
= 27 (cm) 0,5 điểm.

Diện tích của tam giác là: 0,25 điểm.

45 x 27 : 2 = 607,5 (cm2) 0,75 điểm.

Đáp số: 607,5 cm2 0,25 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Kân hận lượng muối bột trong 400 gam hỗn hợp là: 400 : 100 x 20 = 80 (g) (0,25 điểm)

Khối lượng dung dịch sau thời điểm đổ thêm nước lã: 80 : 10 x 100 = 800 (g) (0,25 điểm)

Số nước lạnh đề xuất đổ thêm là: 800 - 400 = 400 (g) (0,25 điểm)

Đáp số: 400g (0,25 điểm)

Đề, bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 5: 2019 - 2020

Bộ đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 những môn


4. 10 Đề thi Toán lớp 5 cuối học kì 2 Tải nhiều

Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Tân oán Đề 1

Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho những câu sau đây.

a. Chữ số chín trong những 25, 309 thuộc hàng nào?

A. Hàng đối chọi vị

B. Hàng trăm

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

b. Phân số

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 2,5

B. 5,2

C. 0,4

D. 4,0

c. Thể tích của một hình lập pmùi hương tất cả cạnh 5 dm là:

A. 125 dm3

B. 100 dmét vuông

C. 100 dm3

D. 125 dm2

d. Cách tính diện tích hình thang có lòng lớn là 25 centimet, lòng nhỏ tuổi 21 cm cùng chiều cao 8 cm là:

A. (25 x 21) x 8 : 2

B. (25 + 21) x 8 : 2

C. (25 + 21) : 8 x 2

D. (25 x 21) : 8 x 2

Câu 2. (1 điểm) Nối từng cùng với vệt (>; 2 5 mmét vuông = …………cm2

Câu 5. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 256,34 + 28, 57

b. 576,4 - 159,28

c. 64, 59 x 4,5

d. 69,45 : 46,3

Câu 6. (2 điểm) Hai xe cộ ô tô xuất xứ và một lúc, một xe cộ đi trường đoản cú A đến B cùng với vận tốc 43 km/ giờ đồng hồ, một xe pháo đi từ bỏ B mang đến A với vận tốc 45 km/ giờ đồng hồ. Biết quãng con đường AB nhiều năm 2đôi mươi km. Hỏi kể từ thời điểm bắt đầu đi, sau mấy tiếng hai ô tô chạm mặt nhau?

Câu 7. (1 điểm) Cho nhì số thập phân tất cả tổng bằng 69,85. Nếu gửi lốt phẩy ngơi nghỉ số bé xíu quý phái buộc phải một hàng ta được số bự. Tìm nhị số đã cho?

Trả lời:

- Số lớn là: …………

- Số nhỏ nhắn là:………….

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán thù - Số 1

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng ý đến mang lại 0,5 điểm.

a. Khoanh vào D

b. Khoanh vào C

c. Khoanh vào A

d. Khoanh vào B

Câu 2: (1 điểm) Nối đúng mỗi ý mang lại 0,25 điểm.

a. >

b.

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng từng ô trống mang lại 0,5 điểm.

a. 97,65 x 0,01 = 0,9765 Đ

b. 8,59 x 10 = 8,590 S

Câu 4: (1 điểm) Điền đúng từng ý mang lại 0,25 điểm.

a. 8 km 362 m = 8,362 km

b. 1 phút ít 30 giây = 1,5 phút

c. 15 kilogam 287 g = 15, 287 kg

d. 32 cmét vuông 5 mmét vuông = 32, 05 cm2

Câu 5: (2 điểm) Tính đúng từng phép tính cho 0,5 điểm.

Đáp án như sau:

a. 256,34 + 28, 57 = 284,91

b. 576,4 - 159,28 = 417,12

c. 64, 59 x 4,5 = 290,655

d. 69,45 : 46,3 = 1,5

Câu 6: (2 điểm)

- Sau mỗi giờ đồng hồ, cả nhì xe hơi đi được quãng con đường là:

43 + 45 = 88 (km) 0,75 điểm

(Lời giải, phxay tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,5 điểm)

- Thời gian hai ô tô chạm chán nhau là:

2trăng tròn : 88 = 2,5 ( giờ) 1 điểm

(Lời giải, phnghiền tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,75 điểm)

Đáp số: 2,5 giờ đồng hồ 0,25 điểm.

* Nếu thiếu hoặc không đúng danh số một lượt trsinh hoạt lên toàn bài trừ 0,5 điểm.

Câu 7: (1 điểm) Đúng mỗi số cho 0,5 điểm.

Số phệ là: 63,5

Số nhỏ bé là: 6,35

Lời giải đưa ra tiết: 

Nếu đưa vết phẩy của số bé lịch sự yêu cầu 1 sản phẩm ta được số lớn, cùng số lớn cấp 10 lần số bé

Ta tất cả sơ đồ:

Số lớn: |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Số bé: |---|

Tổng số phần cân nhau là:

10 + 1 = 11 (phần)

Số lớn là:

(69,85 : 11) × 10 = 63,5

Số nhỏ bé là:

69,85 - 63,5 = 6,35

Các đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán khác

Đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 5 Đề 2

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Chọn ý đúng ghi vào bài xích có tác dụng.

Câu 1. (0,5 điểm) Số bé xíu độc nhất trong những số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

a. 3,505

b. 3,050

c. 3,005

d. 3,055

Câu 2. (0,5 điểm) Trung bình một tín đồ thợ làm một thành phầm không còn 1 tiếng khoảng 30 phút. Người kia làm cho 5 thành phầm mất bao lâu?

a. 7 tiếng 30 phút

b. 7 tiếng 50 phút

c. 6 giờ 50 phút

d. 6 giờ 15 phút

Câu 3. (0,5 điểm) Có bao nhiêu số thập phân trọng tâm 0,5 và 0,6:

a. Không gồm số nào

b. 1 số

c. 9 số

d. Rất những số

Câu 4. (0,5 điểm) Hỗn số

*
viết thành số thập phân là:

a. 3,90

b. 3,09

c.3,9100

d. 3,109

Câu 5. (1 điểm) Tìm một vài biết 20% của nó là 16. Số kia là:

a. 0,8

b. 8

c. 80

d. 800

Câu 6. (1 điểm) Đúng điền Đ, không đúng điền S vào ô trống.

Một hình lập pmùi hương gồm diện tích S bao quanh là 36 dmét vuông. Thể tích hình lập phương thơm đó là:


a. 27 dm3

b. 2700 cm3

c. 54 dm3

d. 27000 cm3

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Điền số phù hợp vào nơi chấm:

a. 0,48 mét vuông = …… cmét vuông

b. 0,2 kilogam = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3h 6 phút = ….giờ

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính cùng tính.

a. 56,72 + 76,17

b. 367,21 - 128,82

c. 3,17 x 4,5

d. 52,08 :4,2

Bài 3. (2 điểm) Quãng mặt đường AB dài 180 km. Lúc 7 giờ 30 phút, một ô tô đi tự A đến B với vận tốc 54 km/giờ đồng hồ, đồng thời kia một xe pháo thiết bị đi tự B mang lại A với gia tốc 36 km/giờ đồng hồ. Hỏi:

a. Hai xe pháo gặp mặt nhau thời điểm mấy giờ?

b. Chỗ 2 xe gặp gỡ nhau biện pháp A bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 4: Tính nkhô giòn (1 điểm)

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Lớp 5 môn Tân oán Số 2

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm) Đáp án c

Câu 2. (0,5 điểm) Đáp án a

Câu 3.(0,5 điểm) Đáp án d

Câu 4. (0,5 điểm) Đáp án b

Câu 5.(1 điểm) Đáp án c

Câu 6.(1 điểm)

a. 27 dm3 Đ

b. 2700 cm3 S

c. 54 dm3 S

d. 27000 cm3 Đ

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1.(1 điểm) Mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 m2 = 4800 cm2

b. 0,2 kg = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3 giờ 6 phút ít = 3,1.giờ

Bài 2: (2 điểm) Đặt tính cùng tính đúng mỗi phxay tính ghi 0,5 điểm

a. 132,89

b. 238,39

c. 14,265

d. 12,4

Bài 3: (2 điểm)

Giải

Tổng nhì tốc độ là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ) (0,5 điểm)

Hai fan gặp nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ) (0,5 điểm)

Hai fan chạm mặt nhau lúc:

2 giờ + 7 giờ đồng hồ nửa tiếng = 9 giờ 1/2 tiếng (0,5 điểm)

Chỗ gặp nhau bí quyết A số kilomet là:

54 x 2 = 108 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: a) 9 giờ 30 phút

b) 108 km

Bài 4. Tính nkhô nóng (1 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 5

Đề cương cứng, đề ôn tập học kì 2 lớp 5 môn Toán

Bảng xây đắp ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

1

2

1

1

4

1

Câu số

1

2, 4

8

6

Số điểm

0,5 đ

2 đ

2 đ

1 đ

3,5 đ

2 đ

2

Đại lượng cùng đo đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5 đ

0,5 đ

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

7

Số điểm

1 đ

1 đ

4

Số đo thời hạn với tân oán hoạt động đều

Số câu

1

1

1

1

2

Câu số

5

9

10

Số điểm

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

2 đ

Tổng số câu

2

2

2

2

1

1

7

3

Tổng số

2

2

4

2

10

Số điểm

1 điểm

2 điểm

5 điểm

2 điểm

10 điểm

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 Đề 3

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Môn: Toán

Thời gian: 40 Phút

Câu 1: Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ: (0,5 điểm)

A. 5 solo vị

B. 5 phần trăm

C. 5 chục D.

5 phần mười

Câu 2: Hỗn số được viết dưới dạng phân số là: (1 điểm)

Câu 3: 5840g = .... kilogam (0,5 điểm)

A. 58,4kg

B. 5,84kg

C. 0,584kg

D. 0,0584kg

Câu 4: Có 20 viên bi, trong những số đó gồm 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi rubi. bởi thế 1/5 số viên bi tất cả màu: (1 điểm)

A. Nâu

B. Đỏ

C. Xanh

D. Trắng

Câu 5: Khoảng thời hạn tự lúc 9h kém nhẹm 10 phút đến 9 giờ trong vòng 30 phút là: (1 điểm)

A. 10 phút

B. 20 phút

C. 30 phút

D. 40 phút

Câu 6: Một huyện có 320ha khu đất trồng cây cafe cùng 480ha khu đất tLong cây cao su thiên nhiên. Hỏi diện tích S đất tLong cây cao su bằng từng nào xác suất diện tích S đất tdragon cây cà phê?: (1 điểm)

A. 150%

B. 15%

C. 1500%

D. 105%

Câu 7: Hình lập phương tất cả cạnh là 5m. Vậy thể tích hình đó là: (1 điểm)

A. 150 m3

B. 125 m3

C. 100 m3

D. 25 m3

Câu 8: Tìm y, biết: (2 điểm)

34,8 : y = 7,2 + 2,8

21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

Câu 9: Một người đi xe cộ sản phẩm công nghệ khởi thủy trường đoản cú A dịp 8 giờ đồng hồ 30 phút và mang đến B dịp 9h 1/2 tiếng. Quãng con đường AB nhiều năm 60km. Hãy tính vận tốc trung bình của xe pháo đồ vật cùng với đơn vị đo là km/giờ? (1 điểm)


Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm lâu năm 120m, chiều rộng bằng 90m. Người ta tLong lúa bên trên thửa ruộng đó, trung bình cứ đọng 100mét vuông nhận được 15kg thóc. Tính:

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) Trên cả thửa ruộng kia, tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (1 điểm)

Đáp án cùng hướng dẫn giải môn Tân oán học tập kì 2 lớp 5 Số 3

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

D

D

B

C

D

A

B

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Câu 8: Tìm y, biết: (2 điểm)

a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8

34,8 : y = 10

y = 34,8 : 10

y = 3,48

b) 21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

= 21,22 + 90,72 + 2,06

= 114

Câu 9: Một bạn đi xe pháo thứ xuất xứ trường đoản cú A dịp 8 giờ đồng hồ 30 phút và cho B dịp 9 giờ 1/2 tiếng. Quãng con đường AB lâu năm 60km. Hãy tính vận tốc mức độ vừa phải của xe pháo sản phẩm công nghệ với đơn vị đo là km/giờ? (1 điểm)

Bài giải

Thời gian xe pháo sản phẩm công nghệ đi hết quảng đường AB là:

9 giờ trong vòng 30 phút – 8 giờ đồng hồ khoảng 30 phút = 1 (giờ)

Vận tốc trung bình của xe pháo thiết bị là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm dài 120m, chiều rộng bằng 90m. Người ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, vừa đủ cứ 100m2 chiếm được 15kilogam thóc. Tính:

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) Trên cả thửa ruộng kia, bạn ta thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

Bài giải

a ) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

1đôi mươi x 90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng đó, bạn ta thu hoạch được số tạ thóc là: 10800 : 100 x 15 = 16đôi mươi (kg) = 16,2 (tạ)

Đáp số: a) 10800m2; b) 16,2 tạ

Để xem toàn bộ đề thi học kì 2 lớp 5, mời chúng ta thiết lập tệp tin về để ôn tập thêm những môn không giống. Hình như, mời các bạn đọc thêm những đề thi môn Tân oán lớp 5 học kỳ 2 trên Thư viện đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 5 trên csmoawards.com, Ship hàng giỏi mang lại kỳ thi đặc trưng sắp diễn ra trong thời hạn tới!

Để sẵn sàng cho những đề thi học kì 2 lớp 5, chúng ta học sinh tham khảo các cỗ đề thi sau đây:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Chia Sẻ 10 Gói Skin Tùy Biến Con Trỏ Chuột 3D, Tổng Hợp Con Trỏ Chuột 3D Đẹp Nhất Cho Pc

 • Powerpoint 2016 không có morph

 • Cách đổi username zalo

 • Cách tải, cài đặt liên minh huyền thoại trên laptop, điện thoại

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.