20 QUY TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM

Bạn đã lúc nào nghe một lời nói rất cấp tốc của người nước ngoài và gặp mặt khó khăn trong vấn đề nghe hiểu? Hay các bạn nói một câu khiến người đối diện bạn đọc sai nghĩa? gồm thể, đó là vì bạn chưa biết cách thâu tóm trọng âm của tự trong giờ Anh.

Bạn đang xem: 20 quy tắc đánh trọng âm

VẬY TRỌNG ÂM LÀ GÌ?

Khác với giờ đồng hồ Việt, mỗi từ giờ Anh mọi được cấu trúc từ các âm tiết không giống nhau. Âm tiết là 1 trong những đơn vị củaphát âm, gồm tất cả một âm nguyên âm (/ʌ/, /æ/, /ɑː/, /ɔɪ/, /ʊə/...) và những phụ âm (p, k, t, m, n...) phủ bọc hoặc không tồn tại phụ âm bao quanh. Bởi vì vậy phải Tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết, phần đa từ gồm hai âm tiết trở lên luôn có một âm huyết phát âm khác hoàn toàn hẳn so với hầu như âm tiết còn sót lại về độ dài, độ lớn và độ cao. Âm tiết như thế nào được phát âm to hơn, giọng cao hơn và kéo dài thêm hơn các âm không giống trong cùng một từ thì ta nói âm tiết đó được nhấn trọng âm, xuất xắc còn nói theo cách khác là, trọng âm lâm vào âm ngày tiết đó.

Khi chú ý vào phiên âm của một từ, thì trọng âm của từ đó được ký hiệu bằng dấu (‘) sống phía trước, bên trên âm ngày tiết đó.

Ví dụ: paradise/ˈpærədaɪs/, controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/

Trong giờ đồng hồ Anh, có tương đối nhiều từ được viết như là nhau nhưng lại sẽ có nghĩa không giống nhau nếu trọng âm khác nhau. Ví như từ “project”, nếu danh từ đang đánh trọng âm vào âm thứ nhất /ˈprɑː.dʒekt/ tức là kế hoạch, nếu động từ đang đánh trọng âm vào âm sản phẩm công nghệ hai /prəˈdʒekt/ có nghĩa là dự đoán.

*

TẠI SAO CẦN HỌC ĐÁNH TRỌNG ÂM

Trọng âm từ đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong vấn đề phân biệt được tự này cùng với từ không giống khi bọn họ nghe và nói giờ Anh. Nếu như bạn không phạt âm đúng trọng âm, người nghe sẽ thiếu hiểu biết nhiều hoặc hiểu nhầm ý ai đang nói.Giúp bạn nhấn mạnh vấn đề và truyền tải số đông thông tin đặc biệt quan trọng tới fan nghe.Trọng âm tạo nên ngữ điệu của câu nói, bởi vì đó sẽ giúp bạn nói tự nhiên, trôi chảy, nghe như là người bạn dạng xứ hơn. Nếu như khách hàng không nhấn trọng âm lúc nói, chúng ta dễ tạo cho tất cả những người khác xúc cảm như nhiều người đang đọc hồ hết đều, nhàm chán, ko lôi cuốn.Việc vắt vững các quy tắc vệt trọng âm để giúp bạn dễ dãi nghe gọi người bạn dạng xứ nói.Nếu không phát âm đúng trọng âm thì sẽ khiến người nghe phát âm nhầm ý bạn, gây trở ngại cho giao tiếp và khiến cho cuộc hội thoại trở đề nghị nhàm chán, không lôi cuốn.

17 QUY TẮC ĐẶT TRỌNG ÂM vào TIẾNG ANH

I. Trọng âm của từ bao gồm hai âm tiết

➤ phép tắc 1: Phần lớn danh tự trong giờ Anh gồm hai âm máu thì trọng âm thường rơi vào cảnh âm tiết đồ vật nhất.

Ví dụ:monkey /´mʌηki/, baby /’beibi/, center /ˈsentər/,…

Trường vừa lòng ngoại lệ:advice /ədˈvaɪs/, machine /məˈʃiːn/, mistake /mɪˈsteɪk/…

➤ phép tắc 2: Phần phệ tính trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh tất cả hai âm huyết thì trọng âm thường lâm vào cảnh âm tiết trang bị nhất.

Ví dụ: angry /´æηgri/, happy/ ˈhæpi/, nervous /ˈnɜrvəs/,…

Một số trường thích hợp ngoại lệ hay gặp:alone /əˈloʊn/, amazed /əˈmeɪzd/…

➤ quy tắc 3: Phần phệ động trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh bao gồm hai âm tiết thì trọng âm thường rơi vào âm tiết máy hai.

Ví dụ: thiết kế /di´zain/, enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/, include /ɪnˈkluːd/…

Tuy nhiên vẫn tồn tại một vài trường đúng theo ngoại lệ như:‘answer, ‘enter, ‘happen, ‘offer, ‘open…

➤ phép tắc 4: Phần phệ giới trường đoản cú trong giờ Anh gồm hai âm huyết thì trọng âm thường lâm vào cảnh âm tiết máy hai.

Ví dụ: among /əˈmʌŋ/, aside /əˈsaɪd/ , between /bɪˈtwiːn/…

➤ luật lệ 5: Các danh từ tuyệt tính từ đựng nguyên âm dài, nguyên âm song ở âm tiết sản phẩm công nghệ hai hoặc hoàn thành nhiều rộng một phụ âm thì trọng âm sẽ lâm vào cảnh chính âm huyết đó.

Ví dụ: belief /bɪˈliːf/, japan /dʒəˈpæn/, correct /kəˈrekt/, perfume /pərˈfjuːm/, police /pəˈliːs/ …

➤ nguyên tắc 6: Một số hễ từ cũng có thể có trọng âm lâm vào cảnh âm tiết đầu tiên nếu có âm tiết đồ vật hai là âm ngắn.

Ví dụ: enter/ ˈentər/, prefer /pri’fə:/,….

II. Giữa trung tâm của tự có cha âm tiết trở lên

➤ quy tắc 7: Danh trường đoản cú có ba âm tiết, giả dụ âm tiết trang bị hai tất cả chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ rơi vào hoàn cảnh âm tiết đồ vật nhất.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra, Khắc Phục Điểm Chết Màn Hình Điện Thoại, Khắc Phục Điểm Chết Màn Hình Điện Thoại

Ví dụ: exercise /’eksəsaiz/, paradise /ˈpærədaɪs /, holiday /ˈhɑːlədeɪ…

➤ phép tắc 8: Danh từ, rượu cồn từ, tính trường đoản cú khi bao gồm âm máu cuối là âm /ə/ hoặc /i/ và dứt là phụ âm thì trọng âm lâm vào tình thế âm sản phẩm hai.

Ví dụ: consider /kənˈsɪdər/, remember /rɪˈmembər/, inhabit /ɪnˈhæbɪt/

III. Trọng âm của từ tất cả tiền tố và hậu tố

➤ quy tắc 9: Các từ bao gồm hậu tố là – ic, – ish, – ical, – sion, – tion, – ance, – ence, – idle, – ious, – iar, – ience, – id, – eous, – ian, – ity thì thì trọng âm nhấp vào âm tiết ngay trước.Ví dụ: nation /ˈneɪʃn/, celebrity /səˈlebrəti/, linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/, foolish /ˈfuːlɪʃ/, entrance /ˈentrəns/, musician /mjuˈzɪʃn/,…➤ quy tắc 10: Các từ tất cả hậu tố là – ee, – eer, – ese, – ique, – esque , – ain sẽ có trọng âm lâm vào tình thế chính âm máu đó.Ví dụ: agree /əˈɡriː/, maintain /meɪnˈteɪn/, Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/, maintain /meɪnˈteɪn/, volunteer /ˌvɑːlənˈtɪr/unique /juˈniːk/, retain /rɪˈteɪn/…➤ nguyên tắc 11: Các từ tất cả hậu tố là – ment, – ship, – ness, – er/ or, – hood, – ing, – en, – ful, – able, – ous, – less thì trọng âm bao gồm của từ cội không cố kỉnh đổi.Ví dụ: agreement /əˈɡriːmənt/, meaningless /ˈmiːnɪŋləs/, reliable /rɪˈlaɪəbl/, poisonous /ˈpɔɪzənəs/, happiness /ˈhæpinəs/,…

➤ nguyên tắc 12: Hầu hết các tiền tố không nhận trọng âm.

Ví dụ: unbelievable /ˌʌn.bɪˈliː.və.bəl/, unlikely /ʌnˈlaɪ.kli/, disconnect /ˌdɪs.kəˈnekt/

Một số trường thích hợp ngoại lệ:‘underpass, ‘underlay…

IV. Phép tắc trọng âm với một trong những gốc từ đặc biệt

➤Quy tắc 13:Trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm thiết bị 3 từ bên dưới lên với đa số từ xong là-al, -ate, -cy, -graphy, -gy, -ity, -phy

Ví dụ: technology /tekˈnɑː.lə.dʒi/, immediate /ɪˈmiː.di.ət/, economical /ˌiː.kəˈnɑː.mɪ.kəl/

➤Quy tắc 14:Trọng âm rơi vào tình thế chính hầu như âm sau:our, self, sist, tain, test, tract, vent, vert

Ví dụ:event /ɪˈvent/, protest /ˈproʊ.test/, maintain /meɪnˈteɪn/

V. Trọng âm của câu

Nhắc đến trọng âm, nhiềungười hay chỉ nghĩ đến trọng âm của một từ.

Tuy nhiên thực tế không những như vậy, trọng âm vào câu còn đóng vai trò giúp bạn nói giờ đồng hồ Anh giỏi và tự nhiên và thoải mái hơn.

Cũng y hệt như trong một từ có nhiều âm tiết sẽ sở hữu âm máu được phát âm mạnh, nhiều năm hơn. Trong một câu đang cónhững từ vào câu được vạc âm mạnh bạo hơn, lâu năm hơn, có những từ được phát âm nhẹ hơn, ngắn hơn.

Chính điều này đã tạo ra nhịp điệu trong tiếng Anh.Nhịp điệu lời nói của giờ Anh thể hiện qua những độ dài bằng nhau (về thời gian) giữa những âm tiết bao gồm trọng âm trong một câu, bất cứ giữa các trọng âm con số âm tiết không tồn tại trọng âm bằng nhau hay là không bằng nhau.

Ví dụ: cùng với từ gạch ốp chân là từ nhấn mạnh trong câu:There are four oranges on the table => nhấn mạnh có 4 trái chứ không hẳn 2, 3.There are four oranges on the table => nhấn mạnh là quả cam chứ không phải táo.There are four oranges on the table => Để bên trên bàn chứ chưa phải trên ghế, hay tủ.

Trong một câu, phần lớn các từ bỏ vựng tiếng Anh hoàn toàn có thể được chia thành 2 loại.

Loại 1: các từ vựng mô tả nội dung (content words) như là danh từ, động từ, tính từ, trạng từ. Những từ vựng này tạo nên sự nghĩa của câu, có công dụng truyền tải thông tin đến tín đồ nghe.Loại 2: các từ cấu trúc (structure words) như thể giới từ, rượu cồn từ lớn be, mạo từ,…. Những từ này chỉ đóng vai trò làm cho một câu văn hoàn chỉnh và đúng ngữ pháp.

➤ luật lệ 15:Từ nằm trong về khía cạnh nội dung:được tiến công trọng âm, gồm có:

Động từ bỏ chính:go, talk, writingDanh từ:student, deskTính từ:big, cleverTrợ hễ từ (t/c lấp định ):can’t, don’t, aren’tĐại tự chỉ định:this, that, thoseTừ nhằm hỏi:who, which, where

➤ nguyên tắc 16: Từ ở trong về khía cạnh cấu trúc:không tấn công trọng âm

Đại từ:I, you, he ,theyGiới từ:on, at, into

Trên đó là những kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản nhất về cách đánh trọng âm trong tiếng Anh. Hãy vận dụng ngay hôm nay bằng phương pháp làm bài bác tập ICEbiên soạn tại vị trí tài liệu học hành để hối hả sở hữu một giọng nói tiếng Anh tự nhiên và thoải mái và chuyên nghiệp nhất nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Chia Sẻ 10 Gói Skin Tùy Biến Con Trỏ Chuột 3D, Tổng Hợp Con Trỏ Chuột 3D Đẹp Nhất Cho Pc

 • Powerpoint 2016 không có morph

 • Cách đổi username zalo

 • Cách tải, cài đặt liên minh huyền thoại trên laptop, điện thoại

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.